na vrh

DIMNI SISTEMI ZAŠTITE

Vidi sve | Stranice:
Vidi sve | Stranice:

DIMNI SISTEMI ZAŠTITE 

Dimni sistemi zaštite predstavljaju najnoviji vid tehničke zaštite imovine i lica. Ovakav vid zaštite predstavlja korišćenje generatora magle i zamagljivanje prostorije koju je potrebno braniti. Dimni sistemi zaštite su naročito korisni kod visoko rizičnih objekata, kod kojih postoji velika verovatnoća oružanih upada i prepada. Više o ovim sistemima, možete pogledati na demo stranici.