na vrh

Garancija i reklamacija robe

Garancija

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste. Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kom Trgovac odgovara za nesaobraznost, koji ne može bit kraći od 12 meseci.

Garancija na saobraznost artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. Za takve artikle posebno je naglašen garantni rok. U to se ubrajaju Baluni, kućišta, konektori, napajanja, mikrofoni, baterije...Garancija na takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao. Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem, njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom proizvođača, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica ili mehanička oštećenja.

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke (slanja robe) dužnost Prodavca je da izvrši pregled proizvoda i Kupca  da odmah po prijemu  izvrši pregled proizvoda i odmah obavesti prodavca na eventualna mehanička oštećenja i u tom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Reklamacija

Reklamacija može da se izjavi pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.

Usled pokretanja postupka reklamacije ili povrata artikla, potrebno je poslati kupljeni artikal, uz dostavu računa ili drugog dokaza o kupovini i popunjenom izjavom koju može preuzeti OVDE.

Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija za svaki artikal i dužan je da je čuva dve godine od dana podnošenja reklamacije Potrošača.

Prodavac izjavljuje će u svemu poštovati odredbe člana 56 Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.

Vidovi reklamacija:

- Reklamacija na oštećenu pošiljku.

Ukoliko vam uređaj koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je uređaj dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavestiti o tome.

- Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda.

Ako ste artikal kupili preko web sajta, kontaktirate nas na 381 (11) 308 99 10 ili pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa ili drugog dokaza o kupovini.

- Ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati mail sa opisom problema i vašim kontaktom.

- Reklamacija u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad.
Isporučeni proizvod je oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), ne odgovara projektovanoj nameni ili specifikaciji. U ovom slučaju problem se mora evidentirati na licu mesta, ispred kurira, tako što ćete proveriti robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijaviti neispravnost. U koliko kurir ne sačeka da proverite paket rok za reklamaciju je 14 dana.

U koliko je paket koji vam je kurir dostavio oštećen možete odbiti pošiljku, u koliko šteta bude ustanovljena nakon isporuke i otvaranja paketa dužniste da reklamaciju prijavite u roku od 24h jer u suprotnom neće biti prihvaćena.

Povrat robe i novca

Povraćaj robe se koristi isključivo u slučaju reklamacije, usled neispravnosti ili oštećenja uređaja, odnosno u cilju servisiranja istog i ne može se izvršiti u druge svrhe. U slučaju da je kupac koristio uređaj, ako je uređaj otvaran, i nakon određenog vremena nije zadovoljan radom, tj. očekivao je mnogo više od naručenog uređaja - povraćaj novca, zamena proizvoda ili povraćaj istog nije moguća.

Ukoliko je greškom  poslata roba koju kupac nije poručio, rok za započinjanje procedure povrata robe je 24h od trenutka prijema robe.

Ukoliko je kupcu isporučena neispravna roba, rok za započinjanje procedure povrat robe je 24h od trenutka prijema robe.

U slučaju odustanka od kupovine, Kupac je dužan da primljenu robu pošalje nazad prodavcu u roku od 14 dana od dana saopštenja izjave o odustanku, bez drugih obaveza povodom ove odluke, izuzev samih troškova vraćanja. Kupac je dužan je da vrati nekorištenu robu u originalnoj ambalaži sa svom pratećom dokumentacijom. Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni novac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema Obrasca za odustanak od kupovine.