na vrh

KONTROLA PRISTUPA i EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

KONTROLA PRISTUPA i EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Kontrola pristupa, evidencija radnog vremena su relativno novi sistemi, koji pružaju veći stepen zaštite i mere bezbednosti na određenim lokacijama i objektima. Ugradnjom ovakvih sistema, kontroliše se i/ili dozvoljava prolaz osoblja, vrši evidencija, uživo prati kretanje...

U zavisnosti od modela, u mogućnosti ste da vršite mesečni ili dnevni presek individulano za svaku osobu ili sektor, vrši obračun plata na osnovi izveštaja ili jednostavno dozvoljava ili ograničava pristup. Registracija se vrši uz pomoć kontaktnih, beskontaktnih kartica i čipova, magnetnih kartica...

Kontrola pristupa može se i integrisati sa posebnim softverom za evidenciju radnog vremena, gde se vrši detaljna analiza kretanja, pauza, službenih izlazaka...