na vrh

Kontrola pristupa, mrežne TCP-IP kontrole

KONTROLA PRISTUPA i EVIDENCIJA RADNOG VREMENA » Kontrola pristupa, mrežne TCP-IP kontrole

Vidi sve | Stranice:
Vidi sve | Stranice:

KONTROLA PRISTUPA, mrežne TCP-IP kontrole

Kontrola pristupa pomoću mrežne TCP-IP kontrole zasniva se pomoću RFID i Mifare tehnologije. U zavisnosti od pratećeg modela za periferni uređaj, evidencija se može vršiti karticom, priveskom, ukucavanjem sopstvenog PIN koda ili otiskom prsta. Softver vrši evidenciju događaja.

Kontrola pristupa na ovaj način čini fleksibilni sistem koji se može dodavati lokalnoj Internet mreži a samim tim i vršiti pristup sa udaljene lokacije. Prateći elementi čine periferne uredjaje, koji su izmenjivi, u zavisnosti od potreba korisnika. Softver koji čini baza podataka, omogućava evidenciju radnog vremena, presek dogadjaja za jednu osobu ili grupu osoba, trenutne dogadjaje i njihov prikaz, raspored po smenama, raspored po pauzama...