na vrh

Opšti uslovi poslovanja

Uslovi poslovanja

Opšti uslovi

Opštim uslovima kupovine definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Poručivanjem artikla i korišćenjem sadržaja sajta, Korisnik potvrđuje da je razumeo sve Uslove i da je saglasan sa njima.

Korišćenje sajta

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost.

Kupcem se smatra svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod. Web shop aplikacija – programiran deo prezentacije pomoću kojeg kupci imaju mogućnost da poručuju proizvode iz ponude koristeći izabranu e-mail adresu, kontakt telefon i lične podatke. 

Tačnost informacija

Informacije na ovom sajtu mogu biti nepotpune ili zastarele. Trudimo se da tehnički opis, detalje i specifikaciju (uključujući I slike proizvoda) budu što tačniji i precizniji. Unapred se izvinjavamo usled eventualnih neslaganja. Mi preuzimamo podatke od proizvođača te ih kopiramo i memorišemo i ne prihvatamo odgovornost za eventualne greške.  

Poručivanje

Nakon prijema narudžbine putem sajta,  Prodavac je obavezan da izvrši potvrdu putem telefona, pisanim putem ili elektronskim putem.Nakon potvrde narudžbine od strane Kupca, narudžbina je neopoziva.

Prodavac se obavezuje da naručen/e artikle isporuči neoštećene i u predviđenom roku.

U slučaju bilo kakve promene Prodavac je dužan da obavesti Kupca prilikom telefonske potvrde narudžbine.

U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Cene su date u dinarima. Proizvodi koje poručite putem Interneta biće vam isporučeni posredstvom kurirskih službi, a plaćate ih prilikom preuzimanja. Kurirska služba će Vam pouzećem naplatiti i trošak isporuke.

Praksa naše kompanije je da naručenu robu isporučujemo, u dogovoru sa kupcem, u roku od 2 do 5 radnih dana, u zavisnosti od raspoložive količine određenog artikla i mogućnosti njegovog nabavljanja. Ukoliko je iz bilo kakvih razloga potreban duži rok za isporuku robe, o tome ćete posebno biti obavešteni prilikom telefonskog razgovora sa našim radnicima pri potvrđivanju kupovine.Ukoliko iz bilo kog razloga, Korisnik prilikom podnošenja zahteva za narudžbinu unese netačne ili pogrešne podatke, ne snosimo odgovornost za slučaj neisporučivanja robe i/ili usluga. U tom slučaju, ponovo ćemo kontaktirati Korisnika na dostavljeni kontakt broj ili e-mail adresu, proveriti tačnost navedenih podataka i ponoviti postupak isporuke. U slučaju da se ponovi nemogućnost isporuke, kupovina se smatra neuspelom i primeniće se pravila povraćaja uplaćenih sredstava.

U slučaju eventualnih promena ili situacija koje onemogućavaju redovan tok isporuke, ili u slučaju da iz tehničkih razloga, razloga više sile i sl. nismo u mogućnosti da isporučimo kupljenu robu, bez odlaganja obavestićemo Korisnika o novonastalim promenama, sa naznačenjem novih rokova isporuke ili u slučaju nemogućnosti izvršenja isporuke povraćajem uplaćenih sredstava.

Isporuke se ne vrše nedeljom, državnim praznicima ili ne radnim danima.

Odgovornost

Ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost za primljene porudžbine ili isporučenu robu osobama mlađim od 18 godina.

Sadržaj sajta je isključivo komercijalne prirode, te s toga poručivanje i kupovina artikla ne podleže tehničkoj podršci.

Prihvatanje saglasnosti

sa Uslovima kupovine potvrđuje da je Prodavac obavestio kupca o:

osnovnim obeležjima robe koji se nalaze u opisu proizvoda na našem web sajtu,poslovnom imenu,matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona,prodajnoj ceni i svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke kao i o mogućnosti da se ti troškovi stave Kupcu na teret. Načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih obaveza navedenih u Uslovima kupovine,postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru.Načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja  po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti,dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe.Postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama.Adresi elektronske pošte trgovca u čije ime postupa na koju potrošač može da izjavi reklamaciju.Trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora kada se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife.Uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača.