na vrh

Analogne kamere za video nadzor, CVBS

KAMERE ZA VIDEO NADZOR » Analogne kamere za video nadzor, CVBS

Vidi sve | Stranice:
Vidi sve | Stranice:

ANALOGNE KAMERE ZA VIDEO NADZOR, CVBS

Analogne kamere za video nadzor CVBS tj analogni sistemi, koji koriste ovaj vid kamera za video nadzor zastupljen je kao jedan od najstarijih vidova reprodukcije i čuvanja snimaka. Kod ovakvih sistema, prenos slike je analogni, u konvencionalnoj tehnologiji kompozitnog videa. Uređaji koji skladište podatke, zasnivali su se u ranim komercijalnim počecima na računarskoj platformi, dok kasnije se na digitalnom skladištenju i to najčešće na hard disku koji se nalazi u DVR snimaču. Skladištenje podataka zahteva kompresiju i digitalizaciju snimaka sa ciljem da se sačuva što veći vremenski period zapisa. Analogni sistemi i analogne kamere su ograničeni rezolucijom slike i ne poseduju nikakvu enkripciju tj zaštitu u prenosu signala. Za sada rezolucija slike je ograničena na maksimalnih 960H. Najčešći slučaj prenosa signala vrši se pomoću RG kabla, sa ograničenom metražom u daljini prenosa.