Elektronske brave, hotelske brave 9510 RFSC L&R

ELEKTRONSKE BRAVE, HOTELSKE BRAVE ZA VRATA

NIJE DOSTUPNO

Model: 9510 RFSC Left & Right

Elektronska brava sa ANSI C jezgrom za vrata sa ravnim bokom.

Model za vrata sa levim ili desnim otvaranjem.

Napajanje: DC6V(4 kom. AA baterija)

Radni napon: DC 4.5V-6.5V - normalan status; kada napon padne ispod DC 4.5V, plavo svetlo treperi a crveno jedan put, tada možete upotrebljavati bravu još oko 200 puta

Potrošnja u stanju mirovanja: <10uA

Potrošnja u radnom stanju: <150mA

Induktivna distanca: 10-30mm

Open time: automatsko zaključavanje kada se vrata zatvore iznutra nakon ulaska ili nakon 3 sekunde ako je kartica prineta a vrata nisu otvorena

Trajanje baterija: do 20000 otvaranja

Memorija događaja: 1000 događaja će se registrovati (uključujući mehaničko otvaranje)

Radna temperatura: 0'C ~ 70'C

Radna vlažnost: 15-95 % RH

Izdržljivo i puno telo proizvedeno od legure cinka, sa ručkama od nerđajućeg čelika.

Jezgro tip "C" podesno za "ANSI American standard", nerđajuće UL jezgro

Za programiranje neophodan programator i Software.